نویسنده = کروبی، مهدی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و اولویت بندی محدودیت های گردشگران کره ای در ایران

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 33-57

مهدی کروبی؛ اسماعیل قادری؛ امین سلطانی هوراند؛ نسیم محمدیان محمودجیق


2. تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی (مطالعه موردی: راهنمایان تور ورودی شهر تهران)

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 119-136

مهدی کروبی؛ زینب امیری؛ سید مجتبی محمودزاده


3. بررسی رابطه‌ی هوش فرهنگی و هوش عاطفی راهنمایان تور‌های خروجی شهر تهران

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 24-41

مهدی کروبی؛ ارغوان ‌هادی‌نژاد؛ سید احمد تقویان نوغان