نویسنده = زحمت کش سردوراهی، علی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی موانع و محدودیت‌های استقرار بازاریابی رابطه‌مند در صنعت گردشگری با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ی فازی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 113-130

سید محمد طباطبایی نسب؛ امیررضا کنجکاو منفرد؛ علی زحمت کش سردوراهی