نویسنده = سجاسی قیداری، حمداله
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی فرایند توسعه گردشگری روستاهای تاریخی- فرهنگی با استفاده از مدل چرخه حیات گردشگری مقصد

دوره 3، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 11-32

داود مهدوی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حمداله سجاسی قیداری