نویسنده = معبودی، محمدتقی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل تعیین‌کننده‌ی گردشگری پزشکی؛ نمونه موردی ایران

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 80-106

محمدتقی معبودی؛ هادی حکیمی