نویسنده = هاشمی امین، ناهید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آثار اجتماعی، اقتصادی و محیطی گردشگری پایدار (مطالعه موردی: روستای نوره)

دوره 4، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 154-174

موسی اعظمی؛ سارا جلیلیان؛ ناهید هاشمی امین