نویسنده = پورشاهانی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش سرمایه اجتماعی شهروندان در جذب گردشگر (مطالعه‌ی موردی: شهروندان ایلام)

دوره 4، شماره 12، بهار 1394، صفحه 93-106

اسفندیار محمدی؛ فاطمه پورشاهانی؛ پاکزاد آزادخانی