نویسنده = آملی دیوا، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر تصویر مقصد بر رضایت و مقاصد رفتاری در گردشگری سلامت (مورد مطالعه: آبگرم معدنی لاویج)

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 128-145

میثم شیرخدایی؛ محسن علیزاده ثانی؛ فهیمه آملی دیوا