نویسنده = خورشیدیان، رادمان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و ارزیابی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در اولویت بندی سناریوهای توسعه گردشگری روستایی

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 158-178

شهاب الدین شمس؛ ابوالحسن حسینی؛ رادمان خورشیدیان