نویسنده = سخندان، الناز
تعداد مقالات: 2
1. رابطه مدیریت دانش با فرآیند مدیریت بحران در مقصدهای گردشگری

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 102-122

مهدی ابراهیمی؛ حمید ضرغام بروجنی؛ الناز سخندان