نویسنده = امیری، زینب
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی (مطالعه موردی: راهنمایان تور ورودی شهر تهران)

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 119-136

مهدی کروبی؛ زینب امیری؛ سید مجتبی محمودزاده