نویسنده = پارس زاده، علی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل برندینگ ملی ایران-ادغام مفاهیم برندینگ و تصویر مقصد

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 202-221

بهار بیشمی؛ بهناز خدایاری؛ علی پارس زاده