نویسنده = سلطانی هوراند، امین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و اولویت بندی محدودیت های گردشگران کره ای در ایران

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 33-57

مهدی کروبی؛ اسماعیل قادری؛ امین سلطانی هوراند؛ نسیم محمدیان محمودجیق