نویسنده = زارعی، عظیم
تعداد مقالات: 1
1. سنجش بازاریابی اجتماعی در گردشگری سلامت

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 33-53

عظیم زارعی؛ عادل آذر؛ مصطفی رضایی راد