نویسنده = غلامی، الهه
تعداد مقالات: 1
1. منازعۀ معنا در میدان گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران شهر سنندج)

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 8-28

جمال محمدی؛ کمال خالق پناه؛ الهه غلامی