نویسنده = فرزود، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تبیین معیارها و شاخص های مدیریت گردشگری پایدار مطالعه نمونه: جنگل های مانگرو حوزه خمیر و قشم

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 169-194

مریم فرزود؛ افشین دانه کار؛ قوام الدین زاهدی امیری