نویسنده = پازوکی نژاد، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی گرایش صاحبان اقامتگاه های گردشگری به انرژی های تجدیدپذیر

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 199-210

داود رضی؛ زهرا پازوکی نژاد