نویسنده = بشیریان، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل زمانی ـ فضایی اقلیم گردشگری استان قزوین

دوره 3، شماره 8، بهار 1393، صفحه 127-142

علی اکبر شمسی پور؛ محمد سلمانی؛ فاطمه بشیریان