نویسنده = بابایی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فعالیت‏ ها و خدمات مطلوب گردشگری کشاورزی؛ مطالعه موردی گردشگران الموت شرقی

دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 77-95

حجت ورمزیاری؛ علیرضا رحیمی؛ محسن بابایی