نویسنده = باقریان جلودار، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران (مطالعه موردی:گردشگران بابلسر)

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 25-45

مصطفی باقریان جلودار؛ سید محمد شبیری؛ فضه نو پور هولاری