نویسنده = میبودی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. پیامدهای محیط زیستی گردشگران بر نواحی ساحلی دریای مازندران از دیدگاه مردم و مسئولین

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 128-144

سید محمد شبیری؛ حسین میبودی؛ افسانه حاجی حسینی


2. تحلیلی در خصوص ضرورت توجه به آموزش محیطزیست در بخش گردشگری شهر مشهد

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 166-188

سید محمد شبیری؛ حسین میبودی؛ لقمان امام قلی