نویسنده = مالدار، محمدحسن
تعداد مقالات: 2
1. اخراج گردشگران خارجی در حقوق ایران

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 124-144

ابوالحسن شاکری؛ هادی گوهری بندپی؛ محمدحسن مالدار


2. جرائم ناشی از مصرف الکل توسط گردشگران خارجی غیر مسلمان در حقوق ایران

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 137-154

ابوالحسن شاکری؛ محمدحسن مالدار