نویسنده = محمدزاده، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. نقش صنعت گردشگری در ایجاد نابرابری درآمدی در بین استان‌های کشور

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 8-29

محمدباقر بهشتی؛ پرویز محمدزاده؛ خلیل قاسملو