نویسنده = مقامی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. حق بر گردشگری و حقوق گردشگران خارجی از منظر حقوق بین الملل

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 155-170

امیر مقامی؛ میترا درودگر