نویسنده = مشتاقی، نرگس خاتون
تعداد مقالات: 1
1. ارائه سیستم راهنمای تور آگاه به زمینه برای گردشگران گروهی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 59-76

نرگس خاتون مشتاقی؛ حامد وحدت نژاد؛ محمد قاسمی گل