نویسنده = خسروی پور، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. زمینه یابی فعالیت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط با محوریت گردشگری روستایی در بخش کن استان تهران

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 110-127

زهرا کرمی بنماران؛ منصور غنیان؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود برادران