نویسنده = میرزایی کوتنانی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل نقش موزه‌ها در توسعه‌ی گردشگری فرهنگی(مطالعه‌ی موردی: موزه‌های شرق استان مازندران)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 105-128

احمد پوراحمد؛ علی مهدی؛ معصومه مهدیان بهنمیری؛ زهرا میرزایی کوتنانی؛ آرزو محمدی