نویسنده = عبدالهی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر نظام آموزش عالی گردشگری در ایران مبتنی بر مدل سوات

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 129-152

رحیم حیدری چیانه؛ ذکیه نصرالله زاده؛ مهدی عبدالهی