نویسنده = شکرچی زاده، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر خصیصه های شخصیتی بر رفتار جستجوی اطلاعات به هنگام انتخاب یک بسته گردشگری خارج از کشور

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 97-116

زهرا شکرچی زاده؛ بهرام رنجبریان؛ وحید قاسمی