نویسنده = جاودان، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی تقاضای فصلی توریسم در ایران (کاربرد الگوهای سری زمانی فصلی)

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 66-81

محمد قهرمان زاده؛ هاشم محمودی؛ ابراهیم جاودان