نویسنده = اسدی، شکوفه
تعداد مقالات: 1
1. نقش شبکه‌های اجتماعی بر تبلیغات شفاهی گردشگران

دوره 8، شماره 28، بهار 1398، صفحه 89-112

مصطفی محمدی؛ شکوفه اسدی؛ سپیده خاطری