نویسنده = آزاددانا، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به قم (رویکرد داده ستانده دومنطقه ای)

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 8-24

فاطمه بزازان؛ فهیمه آزاددانا