نویسنده = رکن الدین افتخاری، عبدالرضا
تعداد مقالات: 3
1. تبیین چرخه‌ی الگوی توسعه‌ی گردشگری سلامت در مناطق روستایی ایران (با تاکید بر چشمه های آب گرم)

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 11-32

زهرا گل شیری اصفهانی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری


2. ارزیابی فرایند توسعه گردشگری روستاهای تاریخی- فرهنگی با استفاده از مدل چرخه حیات گردشگری مقصد

دوره 3، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 11-32

داود مهدوی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حمداله سجاسی قیداری


3. تحلیل عوامل مؤثر در توسعه‌ی کارآفرینی گردشگری روستایی

دوره 3، شماره 8، بهار 1393، صفحه 87-107

عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ نفیسه فضلی