نویسنده = اردکانی، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. تعیین طیف فرصت تفرجی در مناطق بالقوه گردشگری با استفاده از معادلات ساختاری (مورد مطالعه: استان گلستان)

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 136-156

طاهره اردکانی؛ علیرضا میکائیلی‌تبریزی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ مرجان محمد زاده