نویسنده = شریفی مقدم، رضا
تعداد مقالات: 1
1. گردشگری شکار: تحلیل تحولی شکار از نیاز تا گردشگری و جرم‌انگاری شکار

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 146-166

علی اصغر فیروزجائیان؛ پرویز شریفی مقدم؛ رضا شریفی مقدم