نویسنده = باقری، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل مدیریت گردشگری قومی در ایران

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 233-253

ابراهیم باقری