نویسنده = قربانی، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی و تبیین کاستی‌ها و چالش‌های مناطق نمونه گردشگری

دوره 8، شماره 28، بهار 1398، صفحه 70-88

بهرام کریمی؛ ابوطالب قاسمی وسمه‌جانی؛ مهرداد قربانی