نویسنده = خاکپور، براتعلی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عوامل مؤثر بر ضعف و نارسایی قوانین حقوقی گردشگری در ایران با رویکرد تحلیل شبکه

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 93-109

براتعلی خاکپور؛ محمد قنبری؛ احمد ارجمند؛ محمدرضا عین صالحی