نویسنده = رضائی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر برنامه ریزی راهبردی گردشگری آیین‌های شیعی با تاکید بر توان های بالقوه مراسم محرم (مطالعه موردی شهر تفت)

دوره 3، شماره 8، بهار 1393، صفحه 166-185

محمدرضا رضائی؛ امیررضا خاوریان گرمسیر؛ مهدی علیان مهدی علیان