نویسنده = صرّافی، مظفر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تناسب مکانی برای توسعه اکوتوریسم در منطقه رود بار و قصران و لواسانات با استفاده از روش OWA با کمیت سنج های فازی

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 68-95

جمیله توکلی نیا؛ علی اکبر متکان؛ مظفر صرّافی؛ فائزه بوربوری