نویسنده = گندم فشان، دیانا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه عوامل موثر بر تقاضای گردشگری داخلی در استان گلستان

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 177-196

آنامحمد آق ارکاکلی؛ محمود یحیی زاده فر؛ دیانا گندم فشان؛ ناهید اسمعیلی خان به بین