نویسنده = عرب مازار، علی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی نهادی بر هزینه‌ مبادله بازار و کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری ایران

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 21-40

محمدرضا فرزین؛ محمود حسن پور؛ علی عرب مازار؛ سید مجتبی محمود زاده