نویسنده = شفیع، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباطات مبتنی بر احساس در بخش هتلداری

دوره 8، شماره 28، بهار 1398، صفحه 138-155

محمد حسین ایمانی خوشخو؛ تیمور مرجانی؛ محمدعلی شفیع