نویسنده = فرجی سبکبار، حسنعلی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نقش عوامل و شاخص های کیفیت محیطی موثر در برندسازی مقصدهای گردشگری روستایی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 105-136

محمد رضا رضوانی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ علیرضا دربان آستانه؛ سید هادی کریمی