نویسنده = سلمانی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل زمانی ـ فضایی اقلیم گردشگری استان قزوین

دوره 3، شماره 8، بهار 1393، صفحه 127-142

علی اکبر شمسی پور؛ محمد سلمانی؛ فاطمه بشیریان


2. تاب آوری روستاهای مناطق نمونه گردشگری در حوضه های سیل خیز بر اساس روش تصمیم گیری چند شاخصه مطالعه موردی: روستاهای چشمه کیله تنکابن و سرد آبرود کلاردشت

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 78-97

مهدی رمضان زاده لسبوئی؛ سید علی بدری؛ علی عسگری؛ محمد سلمانی؛ مجتبی قدیری معصوم