نویسنده = قدیری معصوم، مجتبی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین اثرات کالبدی گردشگری بر نواحی روستایی (مورد پژوهش: دهستان بیرون‌بشم- بخش کلاردشت)

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 33-49

مجتبی قدیری معصوم؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ حسن مهرپویا


2. تاب آوری روستاهای مناطق نمونه گردشگری در حوضه های سیل خیز بر اساس روش تصمیم گیری چند شاخصه مطالعه موردی: روستاهای چشمه کیله تنکابن و سرد آبرود کلاردشت

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 78-97

مهدی رمضان زاده لسبوئی؛ سید علی بدری؛ علی عسگری؛ محمد سلمانی؛ مجتبی قدیری معصوم