نویسنده = متقی، افشین
تعداد مقالات: 1
1. گردشگری و محیط زیست (بررسی فرصت‌ها، نگرانی و رفتار محیط زیستی در بین گردشگران شهر بوشهر)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 148-165

افشین متقی؛ زهرا همتی گویمی