نویسنده = ضیائی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. اولویت بندی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری جامعه محلی در طرح های توسعه گردشگری روستایی

دوره 2، شماره 4، بهار 1392، صفحه 29-42

محمود ضیائی؛ مهدی ابراهیمی؛ الهام حاجی غلام سریزدی