نویسنده = براری، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مطلوبیت عناصر گردشگری از نگاه شهروندان در مجموعه‌ی عباس‌آباد بهشهر

دوره 3، شماره 8، بهار 1393، صفحه 186-200

عباس علی پور؛ معصومه براری؛ سلیمه باقریان پایین افراکتی