نویسنده = امامی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی مخاطرات ادراک شده‌‌ی گردشگران بالقوه از ایران

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 53-75

بهرام رنجبریان؛ علیرضا امامی؛ شیرین سلیم


2. عملیاتی‌سازی فاصله‌ی روانی در بازاریابی گردشگری (مطالعه موردی: مقصد گردشگری ایران)

دوره 3، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 52-73

بهرام رنجبریان؛ علیرضا امامی؛ سعید فتحی