نویسنده = فرزین معتمد، ارغوان
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای سفر به مشهد مقدس (کاربرد روش دو مرحله ای هکمن)

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 44-65

ارغوان فرزین معتمد؛ یگانه موسوی جهرمی